Viktiga kvinnor under andra världskriget

  Villkoren var bättre än vad de upplevt innan och detta kommer att bidra till att kvinnor får ökat inflytande i samhället. Våren är således kanske inte de goda nyheternas tid, men det är den tid då jag upplever att eleverna verkligen vaknar till. Under och talet, i den nya kvinnorörelsens spår, analyserades kampen mot krig ännu en gång i genustermer och därmed återuppstod en grund för kvinnlig särorganisering. Inrikespolitiskt hade det minst av allt varit ett fredligt år. De såg inte ut som monster. Det är i det här internationella sammanhanget Fredrika Bremers fredsuppmaning skall ses.

  Bilden är från Del 5. Det tyska Röda korset var under andra världskriget en del av nazistpartiet.

  Organiseringen har emellertid gått i vågor. Många forskare betonar att de samhälleliga förändringarna i samband med kriget gjorde det politiskt omöjligt att låta kvinnorna förbli andra rangens medborgare när freden kom. Marie Curie - ett strålande geni.

  Totalt under kriget verkade kvinnor som sjukvårdare i tyska Röda korset. Organisationen tvångsupplöstes Del 6. De var kontorister, tekniker, telegrafister och vanliga arbetare, både i Tyskland och i ockuperade områden.

  Många av dem upplevde en stor frihet och gemenskap under kriget, då de kom bort från övervakande föräldrar och andra vardagliga gemenskaper.

  Andra klagade på sexism inom militären.

  Ett förändringsarbete skulle vila på inhämtade kunskaper ansåg man, och internationellt anordnades sommarskolor i samband med konferenser. Anslag sattes upp där det stod "Den tyska kvinnan röker inte".

  Kvinnorna i armén hade aldrig militär status, vilket betydde sämre lön och villkor än männen — även om de ibland hade samma uppgifter. Del 7. De enda kvinnor i den tyska krigsmakten som hade militär status var de som tjänstgjorde i luftvärnet.

  De bekämpade alltså fientligt flyg vid luftvärnskanonerna. En sak fick kvinnorna dock inte utföra: själva avfyrningen av kanonen. Mödrar måste fostra sönerna till att vilja dö på slagfältet för nationen, resonerade man i kvinnliga försvarsföreningar, framför allt före första världskriget.

  Lesbi-show hard

  Det har bland annat historikerna Charlotte Tornbjer, i sin avhandling Den nationella modern, och Kjell Östberg, i sin artikel Krig och fred i svensk kvinnorörelse, visat. Viktiga kvinnor under andra världskriget att gestalta fred under perioden från talet till i fredsföreningarnas tidskrifter och medlemsblad användes viktiga kvinnor under andra världskriget olivblad, palmblad, vetekärvar, en vit fredsblomma, vita fanor och ett brutet svärd.

  Men dessa symboler var inte alltid könsneutrala utan knöts till manliga eller kvinnliga aktörer. Så avbildades till exempel fred under den här tiden som ett manligt handslag, och män kunde resa runt som förkunnare och bryta ett svärd med kraftiga nakna armar märkta av kroppsarbete i uppkavlade skjortärmar. Kvinnor visades som ouppnåeliga symboler i form av fredsgudinnor och tröstande fredsänglar, eller som den fjättrande lidande mänskligheten under kriget, men också mer realistiskt som mödrar som talade sina söner tillrätta och plockade bort krigsleksaker.

  Föreningarna valde också att lyfta fram verkliga män och kvinnor som fredsarbetare. I bildmaterialet finns det gott om kvinnor bland männen på fotografier, kvinnor i breda hattar och långa kjolar samlade till olika möten.

  Många kvinnor har alltså varit aktiva fredsförespråkare, rest runt och hållit föredrag, ordnat upplysningskurser, skapat opinionsbildande möten och demonstrationer, samlat in namn, analyserat hot och krigsfara ur genusperspektiv, offrat tid, engagemang och pengar på att övertyga andra, skrivit debattartiklar och rest på internationella konferenser.

  Spår efter detta arbete och engagemang finns i föreningsarkiv, men också i brevsamlingar, dagböcker och självbiografier samt i organisationernas tidningar och medlemsblad. För fredsarbete i nyare tid är det också möjligt att intervjua kvinnor som initierat och deltagit i fredsarbete. På så sätt skapas nytt källmaterial om fredsaktivism. Hur ser kopplingen män och fredsarbete ut? Har män organiserat sig och mobiliserat mot pågående krig och nya vapen utifrån genusperspektiv?

  Män har uppmanats att delta i krig som soldater för att försvara sitt fosterland, nationens egna kvinnor och barn ingår i en nationell retorik. Två bilder av män i krig är den modige kamratlige hjälten och den fege landsförrädaren alternativt desertören eller vapenvägraren.

  De fredsföreningar som har förespråkat värnpliktsvägran som en väg för män har också diskuterat en alternativ manlighet bestående av modiga ställningstaganden och klokhet. Kvinnor har i sin retorik vänt sig till modiga och kloka män som har velat förstå och förändra utan att gripa till våld.

  Leighton

  De har lyft fram förhandlande män, de som lägger ner sina vapen och förhandlar. Endast manliga krigstjänstvägrare och vapenvägrare har organiserat sig mot krig på grundval av genus. Symboler producerades och användes av initiativkraftiga kvinnor och män som slöt sig samman för att i organisationer och allianser på olika sätt föra fram krav på fred och sin syn på ett fredligt samhälle.

  Den förmodligen första fredsföreningen bildades på den amerikanska kontinenten, i New Yorkav kväkare. De tillhörde Vännernas Viktiga kvinnor under andra världskrigetvars medlemmar sedan ett par århundraden tillbaka av religiösa skäl vägrat göra krigstjänst och vägrat betala skatt till staten för militära ändamål. Under talet bildades The Peace Society i England. I syfte att sprida fredstanken hölls flera internationella fredskonferenser i Europa under åren Ungefär 30 år tidigare hade Fredrika Bremer uppmanat kvinnor över hela världen att gå samman i en fredsallians.

  Kvinnorna under andra världskriget #1

  Det är i det här internationella sammanhanget Fredrika Bremers fredsuppmaning skall ses. Fredrika Bremer var viktiga kvinnor under andra världskriget tidig föregångare för ett kvinnligt fredsengagemang. År lät hon publicera en fredsappell först i den engelska tidningen The Times 28 augusti sedan i Aftonbladet 26 september. Filantropiska kvinnoföreningar — ett annat ord för välgörenhet — i varje land skulle ta kontakt med varandra och bilda nationella kommittéer.

  Syftet var att samla in kunskap om aktiviteter och göra beskrivningar av läget i varje land, informationen skulle sedan återkommande sändas ut via förbundet till andra länder.

  Resultatet skulle bli ett världsomspännande nät av kristna kvinnor, i arbete snygga bikini tjejer att lindra andras nöd, som på så sätt skulle bidra till ett kärleksfullt och fredligt samhälle. Själv var Fredrika Bremer ordförande i Stockholms fruntimmersförening för barnavårdoch hennes organisation hade redan försökt kontakta andra fruntimmersföreningar i Sverige.

  Fredrika Bremer hade under ett par år rest i USA och hennes idé kom troligen därifrån. I motståndsarbetet mot viktiga kvinnor under andra världskriget hade kvinnliga kväkare sänt ut en appell för att öka engagemanget.

  Fredsorganisationen American Peace Society från hade inte kvinnliga medlemmar på samma grundval som manliga. Kvinnorna bildade då Olive Branch Circles — egna föreningar knutna till de manliga. I dessa kunde de arbeta med filantropi, undervisa barn genom att skriva fredssånger och barnböcker. Två år senare kunde man alltså läsa Fredrika Bremers upprop. Fredrika Bremer utnyttjades emellertid inte som förebild under talet då man försökte få kvinnor att starta en kvinnlig fredsförening.

  Bremers fredsappell kom däremot till användning igen under första världskriget i ett sammanhang där den åter skulle mobilisera kvinnor internationellt mot krig.

  Sugar mama numbers

  Från talet och framåt bildades flera internationella sammanslutningar med fred på programmet. Man krävde en internationell skiljedomstol som skulle kunna lösa mellanfolkliga konflikter. Spara som favorit. Vetenskapsradion Historia: När andra världskriget vände. P3 Historia: Sofia Brzezinska - flickan viktiga kvinnor under andra världskriget överlevde Förintelsen. P3 Historia: Hildegard av Bingen - medeltida multigeni. P3 Dokumentär om: Järnridåns och Berlinmurens fall.

  P3 Dokumentär om: Folke Bernadotte och de vita bussarna. P3 Dokumentär om: Jakten på atombomben. Internationella kvinnodagen. Vem var Fredrika Bremer? Förintelsen - bakgrund och begrepp. Email or Phone Password Forgot account?

  Sign Up. See more of Historiskan on Facebook. Samma regelverk tillämpades för övrigt i alla de krigförande nationerna, utom möjligen i Sovjetunionen. Del Omkring 3 SS-kvinnor arbetade som vakter i koncentrationslägren. De kom ofta från lägre medelklass och kunde ha olika yrkesbakgrunder viktiga kvinnor under andra världskriget åldrar.

  Kvinnorna på bilden tjänstgjorde i Ravensbrück i Tyskland, där de flesta fångarna var kvinnor. När lägren befriades vid krigsslutet sköts en del kvinnliga vakter direkt av sovjetiska trupper. Resten tillfångatogs men många släpptes efter ett tag. Som kvinnor sågs de inte lika ansvariga för illdåden som männen. Några hamnade dock i de stora rättegångarna, t ex i Nürnberg, varefter vissa avrättades genom hängning.

  Kvinnor som denna — soldater i den sovjetiska Röda armén — var hatade av nazisterna.

  Gucci solglasögon kvinna27 %
  Boken kvinnor som älskar för mycket51 %
  Att vara vänner ur56 %

  Under striderna togs ryskorna sällan till fånga utan avrättades direkt, ofta i samband med tortyr och skändning. Fotografierna av avrättningarna och de döda kropparna spreds som propaganda. Ändå hade den tyska militärledningen i slutet av kriget för avsikt att kopiera dem. Den beslöt då att kvinnor skulle kunna ingå i de gerillatrupper man planerade att sätta upp enligt den så kallade Werwolfplanen. Men planen hann aldrig sättas i verket innan kriget tog slut. Då hinner vi med mellankrigstiden och andra världskriget innan påsk och kan slutligen beröra kalla kriget innan terminen är slut.

  Våren handlar väldigt mycket om krig. Den präglas av krigsstrategier, politiska ideologier, spänningar, demokratisering, avdemokratisering, kopplingar till nutida samhällsutveckling, brott mot mänskligheten, föreläsningar av förintelseöverlevare, ett Europa i förändring, kylan som uppstår när Sovjet och USA har terrorbalans. Och chocken som uppstod när Sovjet föll, utifrån vad som uppdagades.

  Våren är således kanske inte de goda nyheternas tid, men det är den tid då jag upplever att eleverna verkligen viktiga kvinnor under andra världskriget till. De ställer frågorna som kräver eftertanke och den sista pusselbiten faller ofta på plats.

  Kvinnors roll i uppbyggandet av Europa

  Våren är tiden då polletterna trillar ned och eleverna verkligen förstår att vi som människor spelar roll. Att demokrati är svårt och att de krig som pågår idag kommer att ha svallvågar som krusar sig mot strandlinjen en lång tid framöver. Jag älskar våren. Inte bara för ljuset, krokus, alla lov och helgdagar, utan även på grund av detta. Jag får knyta ihop säcken. Men våren är även en tid då vi glömmer bort kvinnorna. Männens krig blir så centrala. De manliga ledarna så många.

  Ibland kommer jag på mig själv med att en månad har passerat och jag har inte en enda gång pratat om kvinnorna. När viktiga kvinnor under andra världskriget pratar om soldaterna, om antalet döda i strid, om fångvaktarna, doktorerna som gör experiment och om diktatorerna. Då pratar vi om männen. De allra flesta är ju män och det förstår ju eleverna utan att vi behöver förtydliga det. Det manliga perspektivet är inbakat i vårt traditionella sätt att beröra krigen.

  Men vad gjorde kvinnorna då? I detta inlägg tänkte jag beröra några snabba nedslag att göra när du undervisar om världskrigen. Eller bara väcka en tanke om mansnormer i undervisningen överlag. Faktum är att ganska många ämnesområden riskerar att lätt utelämna kvinnor — om vi inte medvetet synliggör dem.