Scb på tal om kvinnor och män

  Recent Post by Page. Det ä Gå direkt till textinnehållet Start Alla program Kontakta oss. Sveriges BNP-tillväxt har varit stark de senaste åren. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma förutsättningar för en god hälsa och erbjudas vård och omsorg på lika villkor. Vi lever ju i ett modernt samhälle, tjejerna har det minst lika bra som killarna!

  Etiketter Jämställdhet. Dela sidan:. Temaområdet jämställdhet.

  Hardcore orgy

  Jämn fördelning av makt och inflytande. Ekonomisk jämställdhet.

  På tal om Sverige - en film från statistikmyndigheten SCB

  Jämställd utbildning. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Jämställd hälsa. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Mödrahjälp till behövande införs.

  Moderskapspenning för alla införs. Lika lön för samma tjänst införs för statligt anställda. Barnbidrag införs. Skolan bör verka för jämställdhet.

  Pluggar hårdare, stressar mer – tjänar mindre

  Ny abortlag. I princip fri abort t. Förordning om jämställdhet inom den statliga sektorn. Person som fyllt 25 år bestämmer själv. Äktamakeprövning för studiemedel avskaffas.

  SCB presenterar uppdaterad statistik om jämställdhet

  Jämställdhetsavtal för kommuner och landsting. Grundskolan får ny läroplan. Skolan ska verka för jämställdhet. En del av skillnaden beror på att kvinnor i större utsträckning arbetar i offentlig sektor, där lönerna är lägre än i den privata sektorn, och att kvinnor ofta arbetar i yrken där lönen är lägre än i yrken där många män arbetar. En del beror också på kvinnors större frånvaro från arbetet, på grund av föräldraledighet, sjukfrånvaro, vård av barn etc, vilket pressar kvinnors löner neråt.

  Sverigedemokraterna Järfälla Political Organization. Det avser rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället och utgår ifrån att alla människor har lika värde oavsett kön, etnicitet, religion, social tillhörighet med mera. Pages Liked by This Page. Email or Phone Password Forgot account?

  Tidigare hade kvinnor generellt en lägre utbildningsnivå än män, men så är inte fallet idag. I själva verket ökar lönegapet om man räknar med effekterna av utbildning, det vill säga, jämfört med männen tjänar kvinnor mindre på att utbilda sig.

  JÄMSTÄLLDHET - Månadens Viktiga Ämne

  Om man räknade bort skillnader som beror på sektor, yrke och arbetstid, skulle kvinnors löner uppgå till 93 procent av mäns löner. Resterande 7 procent går inte att säkert förklara med den statistik som finns idag. Recent Post by Page. SCB - Statistiska centralbyrån. Är du en av utvalda? Ta chansen och tyck till om din kommun. Annan jämställdhetsstatistik.

  Russian women

  På tal om kvinnor och män — Lathund om jämställdhet På tal om kvinnor och män Publikation Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Regional jämställdhetsstatistik Regional jämställdhetsstatistik Beställningsmaterial Hur ser jämställdheten ut i din kommun eller i ditt län?

  Läs vår korta analys och ta reda på mer! Syrien kom först på tredje plats. Skolporten Education Website. Den första "Lathunden" följdes av flera [ 5 ].

  Birgitta Hedman drev starkt att individbaserad statistik skulle vara könsuppdelad. På så sätt blev både kvinnor och män synliga i statistiken.

  Oral

  Tidigare var ofta kvinnor en "därav-grupp" av totalen [ 8 ]. Hon bidrog till att det så småningom tillkom en särskild paragraf i statistikförordningen om att den individbaserade officiella statistiken skulle vara könsuppdelad. Den har senare förtydligats och lyder "Individbaserad officiell statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta. I "Platform for action", dvs. Invandring är den största förklaringen till ökningen, trots att invandringen minskar.

  Syrien har sedan varit det vanligaste födelselandet bland invandrade, men under första halvåret var Sverige det vanligaste födelselandet.

  Birgitta Hedman

  På andra plats kom Afghanistan. Syrien kom först på tredje plats.

  Syrianska föreningen södertäljeDiamond massage spaIvar lo johansson och kärleken
  Japanese massage salonSten för kärlekRyska kvinnor kontaktannonser
  Massage fötter maskinHur många kvinnor sitter i fängelse i sverigeGratis bilder massage
  Homemade bondage pornKvinnor tjänar mindreVill du mig något så träffas vi där

  Vi tar fram regional jämställdhetsstatistik på uppdrag, exempelvis inom ämnesområdena befolkning, arbetsmarknad, inkomst och utbildning. Här har du möjlighet att fördjupa dig i jämställdhetsstatistik om dem som är i respektive utanför arbetskraften, jämställdhetsstatistik om entreprenörskap och företagande, och om utbildning och forskning.

  Hem Hitta statistik Temaområden Jämställdhet Lyssna.